กทม. สรุปยอดเก็บกระทงปี 66 เกือบ 6.4 แสนใบ กระทงเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว แต่ใช้โฟมลดลง

กทม. สรุปยอดเก็บกระทงปี 66 เกือบ 6.4 แสนใบ กระทงเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว แต่ใช้โฟมลดลง

กทม. สรุปยอดเก็บกระทงปี 66 เกือบ 6.4 แสนใบ กระทงเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว แต่ใช้โฟมลดลง

วันนี้ (28 พ.ย. 2566) เอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพฯ โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต 50 เขต ได้จัดเก็บกระทงที่ประชาชนนำมาลอย เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยเริ่มจัดเก็บตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 27 พ.ย. 2566 และแล้วเสร็จก่อนเวลา 05.00 น. ของวันนี้ โดยสถิติยอดเก็บกระทงในปีนี้ มีดังต่อไปนี้

  • กรุงเทพฯ สามารถจัดเก็บกระทงได้จำนวนทั้งสิ้น 639,828 ใบ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งจัดเก็บได้ 572,602 ใบ หรือเพิ่มขึ้น 67,226 ใบ คิดป็นร้อยละ 11.74 
  • ปีนี้จัดเก็บกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น หยวกกล้วย ใบตอง มันสำปะหลัง ชานอ้อย ขนมปัง ได้จำนวน 618,951 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.74 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
  • จัดเก็บกระทงที่ทำจากโฟม ได้จำนวน 20,877 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.26 หรือมีการใช้ลดลงจากปีที่แล้ว

พื้นที่เขตที่มีปริมาณกระทงมากที่สุด คือ เขตคลองสามวา จำนวน 31,575 ใบ เขตที่มีปริมาณกระทงน้อยที่สุด คือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 160 ใบ เขตที่มีปริมาณกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมากที่สุด คือ เขตคลองสามวา จำนวน 31,560 ใบ และเขตที่ปริมาณกระทงโฟมมากที่สุด คือ เขตบึงกุ่ม จำนวน 1,579 ใบ สวนสาธารณะที่เปิดให้บริการ 34 แห่ง มีประชาชนมาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 290,886 คน รวมปริมาณกระทงที่จัดเก็บได้ จำนวน 88,011 ใบ คิดเป็นสัดส่วนประชาชนต่อจำนวนกระทง 3 คน ต่อ 1 ใบ

ทั้งนี้ สวนสาธารณะที่มีประชาชนมาใช้บริการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อุทยานเบญจสิริ สวนลุมพินี และสวนเบญจกิติ 

สำหรับกระทงที่จัดเก็บได้ กรุงเทพมหานครจะนำไปคัดแยกและส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธี โดยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้ จะนำเข้าสู่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม ส่วนกระทงโฟมจะนำเข้าสู่กระบวนการฝังกลบต่อไป 

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |