คงต้องแก้กฎหมายกันอีก

คงต้องแก้กฎหมายกันอีก

คงต้องแก้กฎหมายกันอีก

.css-nh9sg4 #forum2022-logoSponsor{text-align:center;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text{font-family:”KaLaTeXa Display”;font-size:10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text span{background-color:#ffffff;padding:0 10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text::after{content:””;height:1px;width:100%;background-color:rgb(216,216,216);position:absolute;top:50%;left:0;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);z-index:2;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor{padding:0;margin:0;list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:15px;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor{height:80px;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor img{height:80px;}

ทุกสายตากำลังจับจ้องคดีเด็ก 14 กราดยิงในห้างสยามพารากอน

คดีต้องมาสะดุดเพราะอัยการส่งสำนวนคืน พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน หลังมีความเห็นสั่งฟ้อง ให้เหตุผลว่า แพทย์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ยังไม่ได้ตรวจวินิจฉัยอาการทางจิตให้กระจ่าง?

ชาวบ้านพากันงงว่า เอาไงต่อ เพราะครบฝากขังต้องปล่อยตัวแล้ว

น.ส.สุภาภรณ์ นิปวญิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9 หรือ อัยการดาว เขียนอธิบายเรื่อง “ความรับผิดทางอาญาของเด็ก” ในวารสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา ฉบับที่ 412 ปี 2566 ว่า…

คดีเด็ก 14 ประชาชนทั่วไปยังเข้าใจว่า เด็กอายุไม่เกิน 7 ปีทำผิด ไม่ต้องรับโทษ ต่อกฎหมายแก้ขยับอายุเป็น 10 ปี แต่ท้ายสุดกฎหมายอาญามาตรา 73 ที่แก้ไขล่าสุดปี 65 นี่เอง มีใจความว่า…

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีกระทำผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่มาตรา 74 บอกว่า เด็กอายุ 14 ปีทำผิดก็ไม่ต้องรับโทษ แต่จะมีมาตรการของศาลสั่งให้ผู้ปกครองไปอบรมสั่งสอนภายใต้เงื่อนไข หรือตักเตือน!

เหตุผลที่แก้ไข เพราะปัจจุบันเด็กเติบโตไปพร้อมกระบวนความคิดผ่านอิทธิพลด้านสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว สวนทางกฎหมายที่มีอยู่เดิม ดังนั้นจึงขยับอายุเด็กออกไปเป็น 12 ปี เพราะมีข้อมูลทางการแพทย์บอกว่า เด็กอายุ 12 ปีกับเด็กอายุ 10 ปีต่างกันไม่มาก เป็นช่วงเวลาที่พัฒนาการด้านความคิด ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ “ไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลอันอาจเกิดขึ้นจากการกระทำของตน”

เมื่อกฎหมายกำหนดความรับผิดของเด็กให้สูงขึ้นจาก 7 เป็น 10 และ 12 ปีแต่ไม่มีมาตรการรองรับ จะเป็นการคุ้มครองเด็กได้อย่างไร?!

ถ้าผู้ถูกกระทำเป็นเด็กด้วยกัน ผู้เสียหายกับผู้ปกครองย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย แต่ผู้กระทำกลับไม่ต้องขึ้นศาล เพราะอายุไม่ถึง เหยื่อจะคิดอย่างไร จะมีมาตรการใดที่เหมาะสมเยียวยาให้ดีกว่าเดิม?

ปัจจุบันเด็กเข้าถึงเทคโนโลยี สื่อโซเชียลอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด มีผลต่อพฤติกรรมและการกระทำของเด็ก เด็กเติบโตมาอย่างไร้ทิศทาง สับสน แยกแยะความผิดถูกไม่ได้

ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ต้องกลับมาปรับปรุงกฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของเด็ก?

สหบาท

คลิกอ่านคอลัมน์ “ส่องตำรวจ” เพิ่มเติม

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |