คุ้มครองข้อมูลคนเข้าออกประเทศ

คุ้มครองข้อมูลคนเข้าออกประเทศ

คุ้มครองข้อมูลคนเข้าออกประเทศ

.css-nh9sg4 #forum2022-logoSponsor{text-align:center;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text{font-family:”KaLaTeXa Display”;font-size:10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text span{background-color:#ffffff;padding:0 10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text::after{content:””;height:1px;width:100%;background-color:rgb(216,216,216);position:absolute;top:50%;left:0;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);z-index:2;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor{padding:0;margin:0;list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:15px;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor{height:80px;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor img{height:80px;}

อดีตบุคคลภาครัฐ เอกชน ประสานขอตรวจสอบข้อมูลคนเข้า-ออกประเทศ อ้างเหตุผลทางคดีหรือด้านความมั่นคง ส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานและส่งผลต่อความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

อยู่ในฐานข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง 2

พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี ผบก.ตม.2 และโฆษก บช.สตม. บอกว่า บก.ตม. 2 มีภารกิจตรวจอนุญาตบุคคลทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้า-ออกผ่านด่านท่าอากาศยานนานาชาติ 5 แห่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่

ปัจจุบันประเทศไทยมี พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือที่เรียกว่า กฎหมาย PDPA มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย.2565 มีเจตนารมณ์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ และป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิพื้นฐานเจ้าของข้อมูล

พล.ต.ต.เชิงรณ กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลผู้ที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานในส่วนรับผิดชอบ บก.ตม.2

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็นภายใต้กรอบกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลล่วงหน้าหรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ด้วยหน้าที่

ป้องกันเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดสิทธิและจำกัดสิทธิของเจ้าหน้าที่ บก.ตม.2 เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จำกัดสิทธิ เจ้าหน้าที่เฉพาะรายที่มีอำนาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมาย

กำชับให้กำหนดแนวทางการทำงานที่เป็นมาตรฐานการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ป้องกันการเปิดเผย ล่วงรู้หรือลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ลักลอบถ่ายภาพ จัดพิมพ์

ลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

ตำรวจในสังกัด บก.ตม.2 ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูล ต้องปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้เคร่งครัด ตัดปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือนำข้อมูล ส่วนบุคคลไปเปิดเผยโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด บก.ตม.2 ดำเนินการทางวินัยและอาญา

ป้องกันความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้เดินทางเข้า-ออกสนามบิน

ผบก.ตม.2 ตัดไฟแต่ต้นลม.

“เพลิงพยัคฆ์”
[email protected]

คลิกอ่านคอลัมน์ “เลขที่1 วิภาวดีฯ” เพิ่มเติม

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |