งานวิ่ง กรมประมง “Run for Fisheries” คึกคัก นักวิ่งเต็มสนาม ม.เกษตร

งานวิ่ง กรมประมง “Run for Fisheries” คึกคัก นักวิ่งเต็มสนาม ม.เกษตร

งานวิ่ง กรมประมง “Run for Fisheries” คึกคัก นักวิ่งเต็มสนาม ม.เกษตร

งานวิ่ง กรมประมง “Run for Fisheries” คึกคัก นักวิ่งเต็มสนาม ม.เกษตร หวังสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กรมประมง สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง 97 ปี กรมประมง  (Run for Fisheries)  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรและประชาชนมีสุขภาพที่ดี  และเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิภาพกรมประมง เพื่อประโยชน์ในด้านการทำงานรับใช้ประชาชนต่อไป

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คน นำทีมโดย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง และนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อดีตอธิบดีกรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน – วิ่ง 97 ปี กรมประมง” (Run for Fisheries) ณ กรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ในวันนี้ นอกเหนือจากภารกิจหลักของกรมประมง เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำแล้ว  เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัดที่จะต้องมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ และสุขภาพร่างกายในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป

ในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมประมงปีที่ 97 ในปีพุทธศักราช 2566 จึงก่อเกิดกิจกรรม  “เดิน – วิ่ง 97 ปี กรมประมง” (Run for Fisheries) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมประมงมีกิจกรรมด้านกีฬาและสันทนาการ อันจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมประมงต่อไป ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน และนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับงานวิ่ง Run for Fisheries เป็นอย่างดี กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักวิ่งทุกท่านจะมีความสุขและรอยยิ้มกับงานครั้งนี้ เพราะเราตั้งใจจัดเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อสุขอนามัยที่ดีไปพร้อม ๆ กัน

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |