ชาวนาเฮ! “ธรรมนัส”แจ้งข่าวดี 28 พ.ย.นี้ได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 1 พัน

ชาวนาเฮ! “ธรรมนัส”แจ้งข่าวดี 28 พ.ย.นี้ได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 1 พัน

ชาวนาเฮ! “ธรรมนัส”แจ้งข่าวดี 28 พ.ย.นี้ได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 1 พัน

“ธรรมนัส”ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด แจ้งข่าวดีเกษตรกร 28 พย.นี้ ได้รับเงินอุดหนุนชาวนา ไร่ละ 1 พัน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด (สาขานกเหาะ) ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วม ว่า วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด (สาขานกเหาะ) เพื่อให้กำลังใจและชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่บริหารจัดการสหกรณ์เกิดกำไรถึง 33 ล้านบาท และสามารถจัดสรรเป็นกำไรให้กับสมาชิก 27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ถือเป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่ดี พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในสหกรณ์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันให้ราคารับซื้อข้าวกิโลกรัมละ 13 บาท หรือตันละ 13,000 บาท

ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส ได้แจ้งข่าวดีเกษตรกรเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 28 พ.ย. 66 นี้ รัฐบาลจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำแผนพักหนี้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยใช้มาตรการเดียวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมถึงเตรียมงบประมาณสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อลดรายจ่ายค่าพลังงานและส่งเสริมสหกรณ์ให้มีรายได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าวได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวราคาถูกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 3,500 ตัน (ข้าวหอมมะลิ ราคากิโลกรัมละ 5 บาท ข้าวขาว กข.6 กิโลกรัมละ 4 บาท) ให้พี่น้องเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งจัดเตรียมงบสนับสนุนเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต วงเงิน 2,960,000 บาท โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอีกด้วย

 

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |