“ดุสิตโพล” ชี้ อาชีวะตีกัน เพราะปลูกฝังค่านิยมที่ผิดๆ แนะทางแก้ ตำรวจต้องเด็ดขาด

“ดุสิตโพล” ชี้ อาชีวะตีกัน เพราะปลูกฝังค่านิยมที่ผิดๆ แนะทางแก้ ตำรวจต้องเด็ดขาด

“ดุสิตโพล” ชี้ อาชีวะตีกัน เพราะปลูกฝังค่านิยมที่ผิดๆ แนะทางแก้ ตำรวจต้องเด็ดขาด

“ดุสิตโพล” 87.83% ชี้ อาชีวะตีกันทุกฝ่ายต้องร่วมแก้จริงจัง 85.50% การปลูกฝังค่านิยมที่ผิด ๆ 74.03% บอกตำรวจต้องเด็ดขาด เพิ่มโทษสูงสุด ขณะ 80.34 บอกถ้ามีลูกไม่ให้เรียนอาชีวะ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความปลอดภัยในชีวิตของคนไทย ณ วันนี้” กรณีศึกษา “เด็กอาชีวะ” จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,161 คน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า จากกรณีการทะเลาะวิวาทจนถึงแก่ชีวิตของเด็กอาชีวะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้

ร้อยละ 87.83 มองว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมืออย่างจริงจัง มีมาตรการ แนวทางป้องกันที่เด็ดขาด, ร้อยละ 82.23 ขอให้นึกถึงผลกระทบที่จะตามมา ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือสถาบันที่ศึกษาอยู่ และร้อยละ 62.90น่าจะเกิดจากการลอกเลียนแบบ ขาดความยั้งคิด

โดย ร้อยละ 85.50 มองว่า สาเหตุของการทะเลาะวิวาท คือ การปลูกฝังค่านิยมที่ผิด ๆ รักศักดิ์ศรี สถาบัน, ขณะที่ ร้อยละ 74.98 มองว่า มีคนบงการอยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่นักศึกษาเป็นองค์กรอาชญากรรม ,ร้อยละ 66.09 ความขัดแย้ง ความแค้นส่วนตัว ขณะที่ แนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 74.03 ระบุ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเด็ดขาด เพิ่มโทษสูงสุด,ร้อยละ 73.25ปรับทัศนคติของนักศึกษาทั้งเก่าและใหม่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

ร้อยละ 91.62 มองว่า ประชาชนต้องดูแลความปลอดภัยของตนเองหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง,ร้อยละ 81.10 ระบุ หากอยู่ในที่เกิดเหตุต้องประเมินสถานการณ์ว่าควรหนี ซ่อนหรือสู้, ทั้งนี้ ประชาชน ร้อยละ 88.10 คิดว่า หน่วยงานที่ควรเข้ามาเร่งแก้ปัญหานี้คือกระทรวงศึกษาธิการ, ร้อยละ 72.20 คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขณะที่ประชาชน ร้อยละ 80.30 ระบุมีบุตรหลานก็มองว่าไม่อยากให้เรียนต่อสายอาชีวะ โดยที่มีเพียง ร้อยละ 19.66 ที่อยากให้เรียน

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |