ปัดฝุ่นวัดเก่า

ปัดฝุ่นวัดเก่า

ปัดฝุ่นวัดเก่า

.css-nh9sg4 #forum2022-logoSponsor{text-align:center;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text{font-family:”KaLaTeXa Display”;font-size:10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text span{background-color:#ffffff;padding:0 10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text::after{content:””;height:1px;width:100%;background-color:rgb(216,216,216);position:absolute;top:50%;left:0;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);z-index:2;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor{padding:0;margin:0;list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:15px;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor{height:80px;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor img{height:80px;}

จังหวัดพังงานั้น เดิมเรียกว่า “เมืองภูงา” ตามชื่อเขางาหรือเขาพังงา ตั้งอยู่ในตัวจังหวัด ในอดีตเป็นเมืองที่มีแร่อุดมสมบูรณ์ มีชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อขายแร่ดีบุก

ถือว่าเป็นจังหวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยหลักฐานจากการขุดค้นของนักโบราณคดี พบเครื่องมือและภาพเขียนสีแบบต่างๆตามถ้ำในละแวกอ่าวพังงา นอกจากนี้ มีวัด อุโบสถโบราณเก่าแก่ที่รอการพัฒนาให้อยู่คู่บ้านคู่เมือง เพื่อไว้ร้อยเรียงเรื่องเล่าในสมัยอดีตให้เยาวชนได้ศึกษา

ล่าสุด นายดำรงค์ สอนอ้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายภูวเรศ ขุมทอง คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา และ นางศริยา จาราสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 นางปวีณา สมาจารย์ ส.อบต.ม.5

นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วัดบางมรวน ม.5 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อบูรณะศาลาธรรมที่มีอายุเก่าแก่ สภาพทรุดโทรม เพื่อขอรับเงินอุดหนุนในการปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพดีขึ้น เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านในการเข้ามาทำบุญ

จังหวัดพังงามีวัดทั้งสิ้น 92 วัด แยกเป็นวัดมหานิกาย 80 วัด วัดฝ่ายธรรมยุต 12 วัด และมีที่พักสงฆ์ 41 แห่ง

ทาง สำนักพุทธจังหวัดพังงา ได้ดูพื้นที่สำหรับการขอออกโฉนดที่ดินวัด เพื่อที่จะได้ประสานงานกับกรมที่ดินโครงการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนด จังหวัดสุราษฎร์ธานี-กระบี่-พังงา-ระนอง-ชุมพร ตามลำดับ ตามนโยบายเร่งด่วน

ให้ดำเนินการขับเคลื่อน ประกอบด้วย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะสงฆ์ พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่ดินวัด

การขอตั้งวัด พัฒนาวัดร้าง ปัญหาที่ดินของวัด ศาสนสมบัติกลาง รวมถึงการดูแลพระสงฆ์อย่างเป็นระบบต่อไป

วัดคือศูนย์รวมใจของชุมชน อีกทั้งวัดเก่าแก่หรือสถานที่โบราณยังเป็นอนุสรณ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์บ้านเมืองได้อีกด้วย ดังนั้น นอกจากการบูรณะจากภาครัฐแล้ว ชุมชนก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมวางแผนดูแลรักษาอีกด้วย.

สุขสันต์ สมทรัพย์/รายงาน

คลิกอ่านคอลัมน์ “มองทั่วทิศเมืองไทย” เพิ่มเติม

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |