ผลสำรวจชี้ คนไทยเกือบ 30% เป็น “สายมู” หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเรื่อง “สุขภาพ” มากที่สุด

ผลสำรวจชี้ คนไทยเกือบ 30% เป็น “สายมู” หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเรื่อง “สุขภาพ” มากที่สุด

ผลสำรวจชี้ คนไทยเกือบ 30% เป็น “สายมู” หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเรื่อง “สุขภาพ” มากที่สุด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑฺตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เป็นสายมู หรือเปล่า!” ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2566 จากประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยกระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่นิด้าโพลค้นพบ มีดังต่อไปนี้

สิ่งที่ขอพรจากการกราบไหว้ – บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เมื่อถามประชาชนถึงสิ่งที่ขอพรจากการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 51.30 ระบุว่า ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ หรือให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ รองลงมา ร้อยละ 46.56 ระบุว่าขอด้านการเงิน โชคลาภ และร้อยละ 32.06 ระบุว่าขอด้านหน้าที่การงาน 

ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 1,026 หน่วยตัวอย่าง ให้คำตอบเรื่อง “ความสมหวัง” จากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ระบุว่า ร้อยละ 40.45 ไม่เคยสนใจว่าสมหวังหรือไม่ รองลงมา ร้อยละ 38.50 ระบุว่าเคยได้ตามสมหวัง และร้อยละ 20.96 ระบุว่าไม่เคยสมหวังเลย 

ไหว้อย่างอื่นนอกจากพระ

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,234 หน่วยตัวอย่าง ตอบคำถามเรื่องการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ นอกจากพระรัตนตรัยหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.95 ระบุว่า มีกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่ๆ บ้างตามโอกาส ขณะที่ร้อยละ 34.93 ระบุว่าไม่ได้กราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ นอกจากพระรัตนตรัย ร้อยละ 9.23 ระบุว่ามีการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ เป็นประจำ และร้อยละ 6.89 ระบุว่ามีการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ บ่อยครั้ง

ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ

เมื่อถามประชาชนกลุ่มตัวอย่างถึงความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66 ระบุว่าค่อนข้างเขื่อเรื่องการทำพิธีกรรมบนบานศาลกล่าวและการแก้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ขณะที่ร้อยละ 43.31 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่อง และร้อยละ 44.92 ค่อนข้างเชื่อการทำพิธีกรรม บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพื่อขอพร รวมถึงยังมีความเชื่อเรื่องผี/สิ่งลี้ลับ การทำพิธีกรรม สะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตา แก้ปีชง การทำพิธีกรรมเสริมดวงและโชคชะตา เช่นเดียวกับเรื่องโหราศาสตร์และการดูดวงอีกด้วย

เกือบ 30% เป็นสายมู

สุดท้าย เมื่อถามถึงการเป็น “คนสายมู” ประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43.59 ระบุว่าตัวเองไม่เป็นคนสายมูอย่างแน่นอน รองลงมา ร้อยละ 27.79 ระบุว่าไม่ค่อยเป็นคนสายมู ขณะที่ ร้อบละ 21.53 ระบุว่าตัวเองค่อนข้างเป็นคนสายมู และร้อยละ 6.64 ระบุว่าเป็นคนสายมูแน่นอน 

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |