รู้หรือไม่ ทำเอกสารสำคัญ 6 ประเภทนี้หาย ทำใหม่ได้เลย “ไม่ต้องแจ้งความ”

รู้หรือไม่ ทำเอกสารสำคัญ 6 ประเภทนี้หาย ทำใหม่ได้เลย “ไม่ต้องแจ้งความ”

รู้หรือไม่ ทำเอกสารสำคัญ 6 ประเภทนี้หาย ทำใหม่ได้เลย “ไม่ต้องแจ้งความ”

เชื่อว่าหลายคนคงเคยสงสัยว่า “ถ้าทำเอกสารสำคัญทางราชการหาย ควรทำอย่างไร” ต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่า แล้วจึงจะสามารถนำใบแจ้งความไปเป็นหลักฐานเพื่อขอเอกสารสำคัญใหม่ได้ แต่ปัจจุบันนี้ หากทำเอกสารสำคัญส่วนตัวสูญหาย “ไม่จำเป็นต้องแจ้งความ” แต่ต้องรีบไปดำเนินการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และทำเอกสารชิ้นใหม่ทันที เพื่อป้องกันการแอบอ้างกระทำความผิด หรือแอบอ้างสวมรอย 

และเอกสารส่วนตัว 6 ประเภทที่ถ้าทำหาย ก็สามารถขอทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ มีดังต่อไปนี้

  • สำเนาทะเบียนบ้าน ใช้บัตรประชาชนเจ้าบ้านเพื่อขอทำใหม่ กรณีมอบอำนาจ ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • บัตรประชาชน ใช้เอกสารที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น เพื่อขอทำใหม่
  • ป้ายทะเบียนรถ ใช้สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประชาชน หากติดไฟแนนซ์ต้องมีหนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ เพื่อขอทำใหม่
  • ใบอนุญาตขับขี่ ใช้บัตรประชาชนพร้อมสำเนา เพื่อขอทำใหม่
  • บัตรประกันสังคม บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ใช้บัตรประชาชนเพื่อขอทำใหม่
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ใช้เอกสารที่กำหนดตามแต่ละประเภทผู้เสียภาษี เพื่อขอทำใหม่

อย่างไรก็ตาม การไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเปรียบเสมือนหลักฐานยืนยันว่า เอกสารนั้นๆ ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว หากถูกเอาไปใช้ที่อื่น เราสามารถนำหลักฐานไปยืนยันได้ว่าเราไม่ได้ทำ ทั้งนี้ เอกสารเหล่านี้มีความสำคัญ หากเกิดสูญหาย ก็ควรรีบดำเนินการขอใหม่โดยทันที

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |