สร้างอาชีพให้เด็กผู้ประสบภัย

สร้างอาชีพให้เด็กผู้ประสบภัย

สร้างอาชีพให้เด็กผู้ประสบภัย

.css-nh9sg4 #forum2022-logoSponsor{text-align:center;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text{font-family:”KaLaTeXa Display”;font-size:10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text span{background-color:#ffffff;padding:0 10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text::after{content:””;height:1px;width:100%;background-color:rgb(216,216,216);position:absolute;top:50%;left:0;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);z-index:2;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor{padding:0;margin:0;list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:15px;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor{height:80px;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor img{height:80px;}

โรงเรียนบางสัก หมู่ที่ 8 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา หรือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 บ้านบางสัก เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เคยประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547

แม้เหตุการณ์ผ่านมาเป็นเวลา 18 ปี แต่หลายคนยังฝังใจกับภาพเหตุการณ์คลื่นยักษ์ซัดอาคารเรียนจนเสียหายทั้งหมด เหลือเพียงเสาธงชาติต้นเดียว

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชดำริผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้จัดสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา เพื่อให้ช่วยเหลือบุตรหลานผู้ประสบภัยและเด็กผู้ควรได้รับโอกาส ให้เข้าเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ให้เป็นคนดีของสังคม

นายจักรพงษ์ เอียบสกุล ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา กล่าวว่า เดิมที่นี่คือ โรงเรียนบ้านบางสัก เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นับตั้งแต่ตั้งเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา และเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 17 เมษายน 2548 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 18 ปี

จัดการเรียนการสอนเพื่อนักเรียนในลักษณะพิเศษ ได้แก่ นักเรียนที่ครอบครัวประสบปัญหาต่างๆ และนักเรียนชนกลุ่มน้อย ชาวไทยใหม่ มอแกน หรือชาวเล จัดการศึกษาแบบอยู่ประจำกิน- นอน ด้วยงบประมาณของรัฐบาล และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาล-ม.6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การโรงแรม) ทั้งหมด 525 คน บุคลากรภายในโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 139 คน นร.มาจากหลากหลายพื้นที่ เช่นจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ระนอง

แนวการเรียนการสอนที่นี่ เน้นฝึกฝนหล่อหลอมให้ใช้เวลาว่างเสริมทักษะความรู้ความชำนาญด้านอาชีพ ทั้งด้านการเกษตร การดนตรี การกีฬา การโรงแรม เพื่อให้สามารถมีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยเหลือตนเองกับครอบครัว

การฝึกอาชีพให้นักเรียนจึงเป็นแนวทางที่ทำให้ตัวเด็กนักเรียน นำไปฝึกและปฏิบัติได้จริง บางรายนำไปต่อยอดให้ครอบครัวสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเมตตาแก่ชาวประชา อย่างหาที่สุดมิได้.

สุขสันต์ สมทรัพย์ รายงาน

คลิกอ่านคอลัมน์ “มองทั่วทิศ” เพิ่มเติม

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |