เปิดเซฟ “ประวิตร” ทรัพย์สินรวม 89 ล้าน มีนาฬิกาแค่เรือนเดียว มีหนี้สิน 757 บาท

เปิดเซฟ “ประวิตร” ทรัพย์สินรวม 89 ล้าน มีนาฬิกาแค่เรือนเดียว มีหนี้สิน 757 บาท

เปิดเซฟ “ประวิตร” ทรัพย์สินรวม 89 ล้าน มีนาฬิกาแค่เรือนเดียว มีหนี้สิน 757 บาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 18 ราย กรณีรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรี เข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีเข้ารับตำแหน่ง รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายป.ป.ช.

โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจ คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 แจ้งสถานภาพโสด แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 89,214,637 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 757 บาท

ทรัพย์สินของพล.อ.ประวิตร ประกอบด้วย เงินฝาก 9 บัญชี มูลค่า 43,505,397 บาท เงินลงทุน 4,879,739 บาท ที่ดิน 3 แปลงในพื้นที่ กทม. และจ.ปทุมธานี มูลค่า 17,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10,000,000 บาท

ยานพาหนะ เป็นรถยนต์ 4 คัน มูลค่า 13,600,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 13 รายการ มูลค่ารวม 229,500 บาท โดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจ ได้แก่ แหวน 9 วง นาฬิกา 1 เรือน มูลค่า 15,000 บาท ปืน 3 กระบอก

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |