ไทยวาโมเดล (2)

ไทยวาโมเดล (2)

ไทยวาโมเดล (2)

.css-nh9sg4 #forum2022-logoSponsor{text-align:center;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text{font-family:”KaLaTeXa Display”;font-size:10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text span{background-color:#ffffff;padding:0 10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text::after{content:””;height:1px;width:100%;background-color:rgb(216,216,216);position:absolute;top:50%;left:0;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);z-index:2;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor{padding:0;margin:0;list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:15px;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor{height:80px;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor img{height:80px;}

มาว่ากันต่อถึง นวัตกรรม “ไทยวาโมเดล” ของ บ.ไทยวา จำกัด (มหาชน) เพื่อให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังมีความยั่งยืน อันประกอบไปเสาหลักใน 3 ด้าน…เมื่อวานบอกไปแล้ว ถึงเสาหลักแรก การดูแลดินด้วยปุ๋ยชีวภาพ TW8 เพื่อบำรุงฟื้นฟูดิน

อีกเสาหลักที่จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง นวัตกรรมพลาสติกคลุมดินย่อยสลายได้ ด้วยพลาสติกคลุมดิน ROSECO นวัตกรรมนี้ไม่เพียงช่วยลดการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืช แต่ยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นในดิน ตอบโจทย์ปัญหาฝนทิ้งช่วงที่เกษตรกรไทยกำลังประสบอยู่

อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังได้อย่างมีนัยสำคัญ เพราะเมื่อสิ้นฤดูเพาะปลูกยังสามารถไถกลบฟิล์มชีวภาพชนิดนี้หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ฟิล์มที่ถูกไถกลับก็จะย่อยสลายและกลายเป็นปุ๋ยในดิน ที่มีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ แนวทางนี้ไม่เพียงสะดวกสำหรับเกษตรกร แต่ยังช่วยบำรุงดิน และลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมี ธนาคารท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค โดยไทยวาประสบความสำเร็จในการเพิ่มจำนวนท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง โดยใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้จากโครงการโรงเรือนกระจก เพื่อการขยายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังแบบเร่งด่วน โดยได้รับความร่วมจากสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย หรือ TTDI ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังได้อย่างรวดเร็ว

จากเดิมที่เพาะได้ครั้งละ 4-5 ท่อน เป็น 20 ท่อน

ปัจจุบันไทยวามีโรงเรือนในประเทศไทยทั้งหมด 10 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง กาฬสินธุ์ และตาก ที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของบริษัท สามารถจัดหาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพสูง ให้กับเกษตรกรในเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดไทยวายังสร้างโรงเรือนกระจกใน อ.กุยบุรี จ.ประจวบ คีรีขันธ์ ที่ห่างไกลจากไร่มันสำปะหลังแหล่งอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในเครือข่ายได้ตลอดทั้งปี.

สะ-เล-เต

คลิกอ่านคอลัมน์ “หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน” เพิ่มเติม

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |