5 ทฤษฎี กับ 1 หลักการ

5 ทฤษฎี กับ 1 หลักการ

5 ทฤษฎี กับ 1 หลักการ

.css-nh9sg4 #forum2022-logoSponsor{text-align:center;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text{font-family:”KaLaTeXa Display”;font-size:10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text span{background-color:#ffffff;padding:0 10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text::after{content:””;height:1px;width:100%;background-color:rgb(216,216,216);position:absolute;top:50%;left:0;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);z-index:2;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor{padding:0;margin:0;list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:15px;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor{height:80px;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor img{height:80px;}

รูปแบบ “5 ทฤษฎี กับ 1 หลักการ” ตำรวจในหลายประเทศที่พัฒนาได้นำมาใช้กันแพร่หลาย เพื่อให้สอดคล้องสภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ทำให้ตำรวจ “เข้าใจ และเข้าถึง” ชุมชน

ด้วยความสำเร็จชัดเจน

1.ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforce-ment Approach) ทำหน้าที่จับผู้ร้าย 2.ทฤษฎีตำรวจชุมชนสัมพันธ์ (Police Community Relations) ทำหน้าที่เป็นเพื่อนของชุมชน

3.ทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing) ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ 4.ทฤษฎีป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม (C.P.T.E.D.) ทำหน้าที่เป็นนักวางแผนป้องกัน 5.ทฤษฎีหน้าต่างแตก (Broken Windows Theory) ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจตราความเรียบร้อย

 1.หลักการพัฒนาและแก้ปัญหาที่พลิกผันไปตามแนวทางของชุมชน (C.O.P.P.S.) ทำหน้าที่นักวิเคราะห์และแก้ปัญหา ทำให้ตำรวจไม่ใช่หน่วยงานที่คอยแต่มุ่งหน้าจับกุม เป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าองค์กรตำรวจ

สอดคล้องแนวคิด พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ อดีต ผบ.ตร.หาระบบที่ดีให้งานตำรวจมีประสิทธิภาพจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและให้บริการ (Protect and Serve)

หัวใจที่แท้จริงของตำรวจ

หากทำได้อย่างสมบูรณ์ตามแนวทาง “5 ทฤษฎี กับ 1 หลักการ” ตำรวจทำงานอยู่กับประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารและปัญหาโดยตรงจากประชาชน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน

การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืน ต้องใช้เวลา หากเปลี่ยนได้ใน 5 ปี 10 ปี ถือว่าเร็วมาก ยิ่งการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรตำรวจยิ่งยากเป็นพิเศษ ต้องเจอการต่อต้านต่างๆมากมาย แต่ต้องทำ เพราะหากไม่เริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงกันตั้งแต่วันนี้ ยังคงใช้วิธีการแบบเดิมๆทำกันมาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้น

หากตำรวจเลือกทำเพียงหน้าที่เดียวคือ การบังคับใช้กฎหมาย สถานการณ์ก็คงเป็นอย่างทุกวันนี้ ไม่มีอะไรดีขึ้น ยังไม่เห็นทางออก สุดท้ายองค์กรตำรวจอาจไปไม่รอด

หากตำรวจช่วยกันคนละไม้คนละมือ ศึกษาและตั้งใจนำความรู้ตำรวจสมัยใหม่ไปใช้จริงจัง ทำหน้าที่ครบทั้ง 6 ด้าน ตามแนว “5 ทฤษฎี กับ 1 หลักการ” จะทำให้ตำรวจทำงานอยู่กับประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและปัญหาโดยตรงจากประชาชนช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้ประชาชนตรงตามความต้องการของประชาชน

ที่สำคัญจะทำให้ความหวาดระแวงของประชาชนลดลง แล้วอาชญากรรมจะลดลงตาม

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างแท้จริง สังคมจะมีความสุข

ตำรวจมีความสุข ไม่ต้องทุกข์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน.

“เพลิงพยัคฆ์”
[email protected]

คลิกอ่านคอลัมน์ “เลขที่1 วิภาวดีฯ” เพิ่มเติม

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |