5 ศพแรงงานไทยชุดที่ 5 ถึงไทย ส่งกลับภูมิลำเนา บุรีรัมย์-อุดรธานี-เชียงราย

5 ศพแรงงานไทยชุดที่ 5 ถึงไทย ส่งกลับภูมิลำเนา บุรีรัมย์-อุดรธานี-เชียงราย

5 ศพแรงงานไทยชุดที่ 5 ถึงไทย ส่งกลับภูมิลำเนา บุรีรัมย์-อุดรธานี-เชียงราย

.css-nh9sg4 #forum2022-logoSponsor{text-align:center;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text{font-family:”KaLaTeXa Display”;font-size:10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text span{background-color:#ffffff;padding:0 10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text::after{content:””;height:1px;width:100%;background-color:rgb(216,216,216);position:absolute;top:50%;left:0;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);z-index:2;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor{padding:0;margin:0;list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:15px;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor{height:80px;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor img{height:80px;}

ก.แรงงาน กรมการกงสุล ทูตอิสราเอล รับร่างพร้อมทำพิธี 5 ศพแรงงานไทยชุดที่ 5 จากอิสราเอลถึงไทยแล้ว ส่งกลับภูมิลำเนา บุรีรัมย์-อุดรธานี-เชียงราย พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ให้ครอบครัวและทายาท

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน รับศพแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล อีกจำนวน 5 ราย พร้อมร่วมวางพวงหรีดแสดงความอาลัย โดยมี นางสาวเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธี ณ บริเวณอาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

นายอารี กล่าวว่า การรับร่างแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลอีกจำนวน 5 ราย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ส่งร่างแรงงานไทยชุดที่ 5 กลับมา ด้วยเที่ยวบินที่ LY081 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเวลา 12.15 น. พร้อมทำพิธีและร่วมวางพวงหรีดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อแสดงความอาลัย

ทั้งนี้ มีการได้ส่งเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดเข้าแจ้งสิทธิประโยชน์ครอบครัวของแรงงาน ทั้งในส่วนรัฐบาลไทยเรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่อยู่ในจังหวัดภูมิลำเนาของแรงงานไทย ได้ประสานครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับร่างแรงงานทุกรายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาใน 3 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ อุดรธานี และเชียงราย แล้วเช่นกัน

ขณะที่เมื่อร่างผู้เสียชีวิตไปถึงภูมิลำเนา กระทรวงแรงงานจะนำเงินช่วยเหลือไปมอบให้กับทายาทของแรงงานจำนวน 40,000 บาท ซึ่งเป็นเงินสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมอิสราเอล (National Insurance Institute) ซึ่งในกรณีที่เสียชีวิตนี้ บิดา มารดา ภรรยาตามกฎหมายและบุตรของผู้เสียชีวิตทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือทุกเดือนจนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่ หรือลูกมีอายุครบ 18 ปี รวมถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม โดยครอบครัวของแรงงานไทยซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล จะได้รับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมตามมาตราที่แรงงานเป็นสมาชิก

“ผมขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อญาติพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องแรงงานไทยทั้ง 5 ราย ในนามของท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอให้คำมั่นกับญาติของพี่น้องแรงงานไทยว่า เราจะดูแลสิทธิประโยชน์ของทุกท่านให้ได้รับสิทธิประโยชน์พึงได้ตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด และขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบสิทธิแรงงานที่เสียชีวิต 5 ราย เรียบร้อยแล้ว พบว่ามีสิทธิจากกองทุนประกันสังคม 4 ราย อีกจำนวน 1 ราย ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน รวมเป็นเงินประโยชน์ทดแทนที่สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้กับทายาทผู้เสียชีวิต เป็นเงิน 91,700.44 บาท”

สำหรับ 5 แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ชุดที่ 5 มีรายชื่อดังนี้ 

1. นายเทียนชัย ยอดทองดี จ.บุรีรัมย์
2. นายจักรพันธ์ เดี่ยวไธสง จ.บุรีรัมย์
3. นายไชยา รักษานนท์ จ.อุดรธานี
4. นายศักดิ์สิทธิ์ จำปาสิม จ.อุดรธานี
5. นายสมชัย แซ่ยาง จ.เชียงราย

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |